"21. Yüzyıl’da Bilginin Bir Fazlası"

Anne-Baba Eğitimleri -Parent Active

Günümüz iş dünyasında kadınlar her zamankinden daha fazla yer alıyor. Çağdaş dünya, kadınları evden çıkarttı.

Değişen toplum ve yeni neslin beklentileri, şirketlerin ebeveyn dostu olmasını kaçınılmaz kılıyor.

Ebeveyn dostu” şirket; çalışanının ailesi ve işini bir arada götürmesine olabildiğince olanak sağlayan şirket olarak tanımlanıyor.

Active Minds olarak biz, bir sorunu sadece “bilenlerin” çözebileceğine inanırız.

Hem çalışanların hem de kurumların bu ortak sorunu için çözüm önerimiz; Anne-Babalarla Buluşmalar

  • İstekli çalışanların katılımına açık olan, kurumun talep ettiği zaman aralığında verilecek değişik yaş grubu çocuğu  olan anne-babalar için “seminerler veya atölyeler
  • Anne-baba-çocuk birlikte yapılacak aile içi iletişimi arttıracak atölyeler
  • Doğum sonrası yeniden işe dönüş yapan/yapacak çalışan anneler için seminer ve grup koçluğu
  • TEOG sınavına özel hazırlanan; aileler ve öğrenciler için ayrı verilecek başarıya götüren seminerler

İletişim