"21. Yüzyıl’da Bilginin Bir Fazlası"

Yetkinlik Eğitimleri-Learn Active

21.yüzyılda, gelişen ve değişen dünya ile birlikte, iş hayatında da beklentiler artıyor. Artık sadece derslerde başarılı olup yüksek not almak yetmiyor; gençlerin, lise çağından itibaren kısaca yetkinlik olarak tanımlanan bilgi, beceri ve davranış üçlüsünü eş zamanlı olarak geliştirmeleri bekleniyor. Bu sayede, her geçen gün artan rekabet ortamında, kalabalık grubun içinden sıyrılmalarına olanak sağlıyor.

Verdiğimiz eğitimlerle, gençler kendi potansiyellerini keşfedip, özel ve iş yaşamlarında kendilerini geliştirip ileri gitmelerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini kullanarak yaratıcılık ve başkalarına ilham veren bir yapıya bürünmelerine olanak sağlıyor.


 

Üniversite gençlerinin ve kariyerinin başlangıcında olanların, kariyer çizgilerini belirleyecek başvuru, cv yazımı, mülakat, psikometrik testler, değerlendirme merkezleri hakkında bilgilendirici atölye ve seminerler serisi.

 

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, farklı konu başlıkları altındaki eğitimleri deneyimleyerek öğrenebilecekleri eğitimler serisi.

Yetkinlik = Bilgi + Beceri + Davranış

 • İletişim becerileri,
 • Düşünme ve problem çözme becerileri,
 • Takım çalışması becerisi,
 • Hayat boyu öğrenme ve bilgi yönetme becerisi,
 • Girişimcilik becerisi,
 • Etik, ahlak ve profesyonellik anlayışı,
 • Liderlik becerileri

NE VAAD EDİYORUZ?

 • Akademik eğitimler dışında gençlerin kendilerini tanımalarına olanak sağlayan çeşitli çalışmalar.
 • Güçlü yönleri temel kabul edip, gelişim ihtiyacı olan yönleri üzerine inşa edecek eğitimler.
 • Gençlerin hem kendi gelişimlerine hem de network oluşturmalarına katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri.
 • Meslek seçimi açısından tüm bu yönlerin değerlendirmesi ile doğru kariyer planının oluşturulmasında mentorluk yapmak.
 • Bu hedeflerle bağlantılı olabilecek her türlü etkinliği ve planlı organizasyonu gerçekleştirmek.

 

İletişim